I dag d. 26.02.24 vil der pga. sygdom være lidt færre tider hos os. 

D. 01.02.24 skifter klinikken navn til Familielægerne på Toppen. 

Samme dag er vi alle sammen flyttet på 6. sal, samme adresse Vesterbrogade 121. 

Vi har samtidig fået ny hjemmeside familielægernepåtoppen. 

 

Som patient har du ret til tolkebistand når:

1) dit danske sprog ikke rækker til at føre en samtale og forstå en information
2) når du har et hørehandicap
3) når lægen skønner, at det er nødvendigt af hensyn til behandlingen

Det er lægen, der skønner om tolkebistand er nødvendig og lægen,  der står for at bestille en professionel tolk.

Der vil altid blive bestilt tolk, hvis vi skønner, at der er behov for det. Hvis vi skønner, at der er behov for tolk, vil dette blive meddelt, når du bestiller tid. Vi sørger for bestillingen af telefontolk og du skal således ikke selv gøre noget for at få tolk.

For at sikre en høj kvalitet i behandlingen og for at sikre patientsikkerheden anvender vi altid professionelle video eller telefontolke fra TolkDanmark og du kan ikke selv medbringe en tolk (eksempelvis i form af pårørende) til samtale med læge eller sygeplejerske. Dette er for at sikre, at tolken har de nødvendige kvalifikationer, så vi kan sikre en høj og ensartet kvalitet i behandlingen for dig som patient. Tolkene har tavshedspligt.

Læs mere på Sundhed.dk