I dag d. 26.02.24 vil der pga. sygdom være lidt færre tider hos os. 

D. 01.02.24 skifter klinikken navn til Familielægerne på Toppen. 

Samme dag er vi alle sammen flyttet på 6. sal, samme adresse Vesterbrogade 121. 

Vi har samtidig fået ny hjemmeside familielægernepåtoppen. 

 

Husk dit sundhedskort!

Sundhedskortet (tidligere sygesikringskort) er dit bevis på, at du har ret til gratis lægebehandling her i Danmark. Derfor skal du ALTID have det med, når du skal til lægen.

HAR du brug for at melde afbud

Hvis du har bestilt en tid som du alligevel ikke kan komme til, skal du derfor melde afbud.
Du kan afbestille din tid/melde afbud på 3 måder:

1

Ring senest dagen før, på tlf. 33247636, inden for vores telefontid og meld afbud.

2

Send en e-kons, inden klokken 8 samme dag, hvor du skriver hvilken tid du melder afbud til.

3

Send en SMS på tlf. nummer 28730820, inden klokken 8 samme dag, hvor du skriver de første 6 cifre i dit CPR nummer, samt dit fulde navn, og hvilken tid du melder afbud til.

BEMÆRK! Du vil IKKE modtage svar på din SMS.

Henvisninger til Øre næse hals læge samt til øjenlæge

Det er IKKE nødvendigt med henvisning fra egen læge, såfremt man ønsker at blive tilset af en øre næse hals læge eller en øjenlæge, man kan ringe direkte til dem, der  kræves IKKE en henvisning.

Recepter og genbestilling af medicin

At udskrive en recept er desværre ikke blot en simpel ekspeditionsopgave.
En receptudskrivelse indebærer hver gang en lægelig stillingtagen til, hvorvidt medicinen stadig er nødvendig og gavner, samt om den eventuelt kan give problemer såfremt du også får anden medicin i forvejen.
Derfor kan du komme ud for, at vi afviser at lave en ny recept.

Du kan blive bedt om at bestille tid hos klinikkens læge, for vurdering af om du fortsat skal have medicinen.
Hvis du bliver fulgt for en sygdom ved en anden speciallæge, eventuelt på hospitalet, så vil du blive bedt om at få dem til at lave recepterne.

Det gør vi ikke for at være besværlige, men ganske simpelt fordi retningslinierne  foreskriver det.

Læs eventuelt her: retningslinier vedr. recepter i sektorovergang

Retningslinierne er lavet for patientens sikkerhed. Det er den speciallæge som følger patienten for en given sygdom, som har ansvaret for at patienten har medicin nok indtil næste kontrol ved samme speciallæge.

Hvis du eksempelvis har diabetes og bliver fulgt på hospitalet, så er det diabetesambulatoriets tilknyttede læger som skal lave recept på al din medicin som vedrører din diabetes.

Følges du for hjertesygdom på hjerteambulatoriet er det de dertil tilknyttede læger som skal sørge for recepter på din hjertemedicin.

Følges du IKKE af anden speciallæge eller på hospitalet, så er det naturligvis os som står for dine receptfornyelser.

PRIVATE FORSIKRINGER
Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.

Hvis du opfylder kravene til en almindelig undersøgelse på sygesikringens regning, så kan du også gøre brug af sundhedsforsikringen i stedet.

Opfylder du IKKE kravene til en henvisning via sygesikringen fordi der ikke foreligger et lægefagligt grundlag for henvisningen, så kan din sundhedsforsikring i stedet bede om at Attest FP 710 udfyldes, så de kan tage stilling til om de vil betale for en undersøgelse. Regningen for denne attest skal du selv betale.