I dag d. 26.02.24 vil der pga. sygdom være lidt færre tider hos os. 

D. 01.02.24 skifter klinikken navn til Familielægerne på Toppen. 

Samme dag er vi alle sammen flyttet på 6. sal, samme adresse Vesterbrogade 121. 

Vi har samtidig fået ny hjemmeside familielægernepåtoppen. 

 

Praktisk information

Her er hvad du møder hos os, se længere nede hvad vi forventer af dig som patient.

Telefontid

Det er vores lægesekretær eller behandler der sidder på telefonen i telefontiden.

Telefontid kl. 8-9
Kl. 8.00-09.00 sidder sekretæren ved telefonen. Her kan man bestille tid til os ved akut sygdom samt en tid til samme dag. Du får om muligt en tid hos den læge der kender dig bedst, men kan også sagtens få tilbudt en tid hos en af de andre læger, uddannelseslæger eller hos vores dygtige  personale. Ved evt anmodning om sygebesøg er det op til lægen at vurdere om dette er muligt eller om man som patient kan vurderes på anden vis.

Almindelig tidsbestilling og bestilling af fast medicin foretages efter kl. 09.00.

I særlige tilfælde kan det aftales at lægerne ringer tilbage senere på dagen, se nedenfor

Telefontid fra 09-11.45

er forbeholdt svar på prøver, medicinbestilling, tidsbestilling til årskontroller og børneundersøgelser, attester samt graviditetsundersøgelser og vacciner

Onsdage er der desuden også telefon tid mellem 13.15-14.15.

Undgå:
Venligst tidsbestilling og fornyelse af fast medicin i tidsrummet kl. 8.00-9.00, det blokerer telefonen for patienter med akut sygdom.

Akuttider
Er en Tid der gives samme dag og aftales med sekretæren om morgenen. 

Sygebesøg
Sygebesøg aftales i telefontiden om morgenen. Vi tager på sygebesøg, når vi skønner det er nødvendigt. Det vil ofte være hos vores ældre eller meget syge patienter. Alternativt sender vi evt akut team ud til borger.

Tid samme dag
Vi kører konceptet tid samme dag, hvilket betyder, at ringer man mellem 8-9 så kan man få sig en tid samme dag ved lægen

Aftalte almindelige konsultationer : 
er til kronikerkontroller (sukkersyge, blodtryk, KOL, astma og lignende), graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser, samt indkaldte undersøgelser ( celleskrab), attester. Det er de eneste konsultationer hvor man kan få en fremadrettet tid.

Tider:
Der er stor efterspørgsel efter tider. Det er derfor vigtigt at melde afbud, hvis du alligevel ikke kan komme til aftalt tid. Så kan en anden patient få glæde af tiden. Det er også vigtigt at komme til tiden.

 

Forsinkelser vil kunne forekomme når akutte eller uforudsete problemer opstår.

Både TSD samt almindelige konsultationer kan i visse situationer tilbydes som en Video-konsultation

 

 

VORES FORVENTNINGER TIL DIG SOM PATIENT


Vi er en travl lægepraksis og vi vil gerne yde en god og omsorgsfuld service til alle vores patienter. Vi henstiller derfor til at I hjælper os med at overholde følgende:

 • Hold den gode tone, vi forstår at man ringer med et problem som vi som oftest gerne vil hjælpe med at løse, men vores frontpersonale arbejder ud fra regler og rammer som er sat af lægerne i praksis, så har du noget du er utilfreds med så ret henvendelse pr. e-mail til os læger så tager vi en snak sammen om det.

 • Kom til tiden, også selvom vi til tider er forsinket er det vigtigt at du møder til den anviste tid.

 • Aflys din tid i så god tid som muligt hvis du ikke kan alligevel, så kan tiden gå til en anden patient.

 • Udebliver du eller kommer for sent flere gange må du forvente at vi kontakter dig med udeblivelsesbreve og at vi ikke kan tilbyde hurtige tider fremover medmindre det er akut.

 • Husk dit sundhedskort ved besøg i praksis.

 • Hvis der er ændringer i dine kontaktoplysninger (telefonnummer eller mailoplysninger) vil vi bede dig oplyse os dette da disse oplysninger desværre ikke rettes automatisk.

Prøvesvar/henvisninger:

 • Som udgangspunkt hvis vi vurderer at det er relevant at henvise dig videre, foregår det i forbindelse med en konsultation i lægepraksis, så vi kan sikre os at vi har undersøgt og vurderet hvordan vi bedst hjælper dig - vi henviser derfor ikke via e-mail konsultationer eller via ønske fra sundhedsforsikringer.

 • Får du taget blodprøve, urindyrkning eller celleskrab skal vi og du have aftalt hvordan du får svar- enten pr. e-mail eller at du ringer for svar, eller får svar pr brev. Der er ikke automatisk svar på undersøgelser så har du ikke hørt fra os indenfor ca. 10 dages tid vil vi anbefale at du ringer til os for svar ml. 11-11,45.

 • Er du henvist til speciallæge, røntgenundersøgelser, fysioterapi eller kiropraktor udenfor sygehuset- får du ikke en indkaldelse men skal selv kontakte den pågældende for at lave en aftale.

 • Hvis du er henvist til et hospital, kan du forvente en indkaldelse indenfor ca. 14 dage. Hvis denne udebliver er du velkommen til at kontakte os for at tjekke at alt er sendt og kvitteret fra hospitalet.

E-mail-konsultationen (igen via min læge app´en eller hjemmesiden)

 • Det er en sikker måde at kommunikere med lægen på, og kan benyttes på alle tider af døgnet. Vi tilstræber at svare indenfor 3-5 arbejdsdage.

 • Du kan her skrive KORTE spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Det er også muligt at vedhæfte billeder.

 • Dette modul er IKKE til akutte henvendelser (ring i stedet hvis det er akut)

 • Dette modul er IKKE til medicin - eller tidsbestilling.

 • Hvis du skriver på vegne af andre (barn, ægtefælle etc.), skal den person oprettes i eget CPR-nummer, da oplysningerne ellers havner i den forkerte journal.

Hvis den læge, du ønsker at skrive til, ikke kan vælges, betyder det, at vedkommende aktuelt er fraværende fra klinikken pga. ferie eller kursus.

Afhængighedsskabende medicin
Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afhængighedsskabende medicin som beroligende medicin, sovemedicin og morfin.
Det betyder at det som hovedregel ikke vil være muligt at få beroligende medicin, sovemedicin og morfin i længere perioder. Kun efter aftale og fremmøde i praksis.

 

 

 

ONLINE BOOKING


Mange spørger til booking online, det tilbyder vi IKKE aktuelt, da vi kører konceptet tid samme dag.

 

 

OPRINGNING FRA LÆGEN ________________________________________________________________________________________________

er forbeholdt meget skrøbelig patienter, og det er lægen der definerer og aftaler hvem der kan få en telefonkonsultation. Det forventes at 98 % af patienterne enten kan møde op til konsultation eller kan deltage i en video konsultation

 

AKUTKLINIKKEN


Der henvises til akutklinikken mellem kl. 16-08 samt weekend og helligdage på tlf. 1813.