I dag d. 26.02.24 vil der pga. sygdom være lidt færre tider hos os. 

D. 01.02.24 skifter klinikken navn til Familielægerne på Toppen. 

Samme dag er vi alle sammen flyttet på 6. sal, samme adresse Vesterbrogade 121. 

Vi har samtidig fået ny hjemmeside familielægernepåtoppen. 

 

Lægeerklæring ved sygdom

Du har forskellige rettigheder og pligter, hvis du bliver syg. Din sygemelding kan f.eks. have konsekvenser i form af dokumentationskrav, sygefraværssamtaler og fastholdelsesinitiativer.

Enhver attest du skal bruge i forbindelse med sygefravær skal betales i klinikken. Du skal selv lægge ud og får en kvittering. Arbejdsgiver er forpligtet til at refundere din udgift, når det er dem som har bedt om attesten. Derfor er det vigtigt der foreligger en skriftlig anmodning fra arbejdsgiver på at du skal have en attest. Uden skriftlig anmodning fra arbejdsgiver laver vi ikke nogen attest.
Attesterne koster 900 kr for en mulighedserklæring og friattest. Vi tager imod betaling med Izettle som modtager en del forskellige kort eller MobilePay.  VI modtager IKKE kontanter

Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg?
Sygdom anses for lovligt forfald fra arbejdet. Bliver du syg, skal du straks informere din arbejdsgiver om, at du er syg. Hvis du ikke sygemelder dig, er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at betale løn under fraværet, og din arbejdsgiver kan betragte udeblivelse som så grov en misligeholdelse af ansættelseskontrakten, at ansættelsen ophører straks (bortvisning).

Sygemelder du dig fra dit arbejde, kan din arbejdsgiver kræve, at du dokumenterer dit sygefravær. Din arbejdsgiver kan kræve forskellige typer af dokumentation.

Mulighedserklæring
Er du syg, har din arbejdsgiver ret til at forlange en mulighedserklæring. Erklæringen bruges, hvis din arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til dit helbred for, at du helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdet.
Din arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet, uanset om der er tale om kortvarig, gentagen eller langvarig sygdom, og uanset om sygeforløbet er afsluttet.

Friattest
Der vil være tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at lave en mulighedserklæring. Det kan eksempelvis være ved sygemelding på den første feriedag, i en opsigelsesperiode, en afskedigelsessituation, eller hvis du er for syg til at kunne deltage i en mulighedserklæringssamtale med din arbejdsgiver.
Din arbejdsgiver kan så i stedet pålægge dig at kontakte din læge, som kan udfylde en friattest med et skøn over sygdommens varighed. Det må her være en forudsætning, at arbejdsgiver fremsætter en skriftlig begrundet anmodning, herunder med angivelse af varigheden af det hidtidige fravær. Friattesten kan alene udfærdiges under aktuelt sygefravær.
Friattesten skal betales i klinikken. Arbejdsgiver er forpligtet til at refundere dine udgifter i forbindelse hermed.